Bezpečnostní pokyny

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Před každým zapálením svíčky zkraťte knot na 1 cm
Umístěte svíčku vždy na nehořlavý povrch
Nikdy svíčky nenechávejte hořet v blízkosti hořlavých předmětů
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat
Dbejte na to, aby se do tekutého vosku nedostalo cizí těleso
Nikdy nenechávejte hořet svíčku bez dozoru
Nenechávejte svíčku hořet v průvanu
Postavte svíčku rovně na hladký a nehořlavý povrch
Nepohybujte svíčkou během hoření
Mezi hořícími svíčkami ponechte vždy vzdálenost odpovídající trojnásobku průměru svíčky
Nákupní košík
Scroll to Top